Δέκτης ενός καναλιού (1CH)

Δέκτης ενός καναλιού (1CH)
Δέκτης ενός καναλιού (1CH)
Κωδικός προϊόντος: PRS-64A

Δέκτης τηλεχειρισμού μίας εντολής απλού ή κυλιόμενου κωδικού.

  • Λειτουργεί με 12V...24V DC ή AC.
  • Σε δύο συχνότητες: 433,92 MHz  ή 306 MHz.
  • Κατάλληλος κυρίως γιά μηχανισμούς με ηλεκτρονικό πίνακα, χωρίς τον δέκτη.
  • Σε παλαιές εγκαταστάσεις αν θέλουμε επιπλέον τηλεχειριστήρια, και δεν υπάρχουν ίδια στην αγορά. (Εγκαθιστούμε τον δέκτη καί προσθέτουμε νέα, χωρίς να καταργήσουμε τα παλαιά τηλεχειριστήρια).
  • Δέχεται μέχρι 50 διαφορετικούς κωδικούς.
  • Δυνατότητα να διαγράφει όλους τους κωδικούς ή μόνο έναν.
  • Εξωτερική οπτική ένδειξη εντολής.