γιά ανοιγόμενη πόρτα

Πίνακας ελέγχου ανοιγόμενης δίφυλλης πόρτας
Ο πινακοδέκτης AN-2727-A είναι πλήρης έλεγχος δίφυλ..