Τα Νέα μας

    Στα εργαστήρια της KONelectronics αναπτύχτηκε και δόθηκε στην παραγωγή, ένα σύγχρονο σύστημα κυλιόμενου κωδικού υψηλής ασφάλειας.

    Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα και αξιόπιστα συστήματα κυλιόμενου κωδικού, δεδομένου ότι:

1. Είναι προϊόν σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας, πρακτικά αδύνατο να "σπάσει".

2. Η μετάδοση του κώδικα από τον πομπό στον δέκτη γίνεται αξιόπιστα και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. (Σχεδόν ακαριαία).

3. Η επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη γίνεται εύκολα ακόμη και σε περιβάλλον υψηλού θορύβου. (Άλλα συστήματα είναι δύσκολο να επικοινωνήσουν).

4. Διαθέτει εντυπωσιακά πολύ υψηλή απόρριψη παρασίτων, η οποία επιτυγχάνεται με ειδικά ψηφιακά φίλτρα.

5. Προσαρμόζεται εύκολα στα ζητούμενα της αγοράς.

6. Ο κάθε πελάτης μας έχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ το δικό του σύστημα. (Τα δικά του τηλεχειριστήρια και δέκτες). Τα τηλεχειριστήρια ενός πελάτη δεν είναι συμβατά με τα τηλεχειριστήρια άλλου πελάτη.

7. Τα τηλεχειριστήρια μπορούν να δηλώνονται ΚΑΙ από μακριά με τρόπο αξιόπιστο. Αν υπάρχουν στον ίδιο χώρο πάνω από δύο δέκτες, για τον καθένα ξεχωριστά.

8. Το κάθε τηλεχειριστήριο είναι μοναδικό, και κανένα σύστημα δεν μπορεί να παράγει αντίγραφο σε καμία περίπτωση (ούτε για μία φορά).

9.  Εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικοί κωδικοί.

10. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα πάρει εντολή από τυχαίο γεγονός, παρά μόνο από "δηλωμένο" τηλεχειριστήριο.

11. Είναι εύκολο στη διαχείριση ακόμη και από άτομα που δεν έχουν ειδικές γνώσεις.

      Το ονομάσαμε KONKEY red*.   ΔΕΝ είναι ξεχωριστό προϊόν. Είναι τεχνολογία που έχει ήδη ενσωματωθεί στα προϊόντα μας.

      *Σήμα και όνομα κατoχυρωμένο από την KONelectronics.