Φωτοκύτταρα

Φωτοκύτταρα ψηφιακά  (μέχρι 50 μέτρα απόσταση)
Ψηφιακά φωτοκύτταρα μεγάλης απόστασης (μέχρι 50 μέ..