Τηλεχειριστήρια

Πομπός 2 καναλιών απλού ή κυλιόμενου κωδικού
Πομπός (τηλεχειριστήριο) αντιγραφέας ή κυλιόμενου..
Πομπός 4 (+1) καναλιών απλού ή κυλιόμενου κωδικού
Πομπός (τηλεχειριστήριο), αντιγραφέας 4CH (+1) ή κυλιό..