Πίνακας ελέγχου ρολλού (εσωτερικός)

Πίνακας ελέγχου ρολλού (εσωτερικός)
Πίνακας ελέγχου ρολλού (εσωτερικός)
Κωδικός προϊόντος: ROL-301-A

Ο πινακοδέκτης ROL-301-A έχει μόνο τις βασικές λειτουργίες.

  • Λειτουργεί με 230V AC.
  • H συχνότητα λειτουργίας του ενσωματωμένου δέκτη είναι 433,92 MHz ή 306 MHz.
  • Ο ROL-605-A έχει σύστημα που "καταλαβαίνει" πότε το ρολλό φτάνει στο τέρμα του, (πάνω ή κάτω) και απενεργοποιείται.
  • Εχει πολύ μικρό μέγεθος και τοτοθετείται βασικά στο εσωτερικό του κουτιού του ρολλού.
  • Προγραμματίζεται μόνο από το τηλεχειριστήριο.
  • Κατάλληλο γιά ρολλά μικρού μεγέθους (ρολλά σπιτιού).