Πίνακας ελέγχου ρολλού

Πίνακας ελέγχου ρολλού
Πίνακας ελέγχου ρολλού
Κωδικός προϊόντος: ROL-605-A

Ο πινακοδέκτης ROL-605-A είναι πλήρης έλεγχος ρολλού.

  • Λειτουργεί με 230V AC.
  • H συχνότητα λειτουργίας του ενσωματωμένου δέκτη είναι 433,92 MHz ή 306 MHz.
  • Ο ROL-605-A έχει σύστημα που "καταλαβαίνει" πότε το ρολλό φτάνει στο τέρμα (πάνω ή κάτω) καί απενεργοποιείται.
  • Διαθέτει όλα όσα απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του ρολλού.
  • Εχει μικρό μέγεθος και είναι εύκολη η εγκατάστασή του.
  • Κατάλληλο γιά κάθε τύπο ρολλού.